menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Vannfeller

Water trap, Kongsfjord.Contents of trap, largely non-biting midges.Vannfeller likner fallgruver, men består av et brett med kanter som er fylt med vann og står på bakken. Vannhinnen tiltrekker flyveinsekter, og disse vil ofte bli sittende fast i vannet.

White water trap dish. August 2009, Kongsfjord.Blue tray.Yellow tray