menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Nett

For å samle flyvende insekter er nett ofte den enkleste løsningen. Nett og aspiratorerI områder som Svalbard er det nyttig å ha nettet klart slik at man kan fange overraskende insekter, men det er ofte mer effektivt å bruke feller (se Malaisefeller).