menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Malaisefeller

Disse fellene ble opprinnelig funnet opp av en svensk entomolog som var interessert i å samle parasitten hudbrems på reinsdyr. Det er avskjæringsfeller og fungerer etter prinsippet om at de fleste insekter heller flyr over enn rundt, når de møter en hindring. Fellen er en teltliknende konstruksjon med et sentralt nett som er festet nærme bakken, og et skrånende tak som leder opp til en flaske som samler opp insektene. Insekter som treffer det vertikale nettet vil bevege seg oppover nettet til taket. Når de fortsetter oppover langs taket finner de til slutt veien inn i flasken.


Setting out a Malaise trap, Kapp Linne, August 2008.Malaise trap in Kongsfjord.


Erecting a malaise trap.The finished trap.