menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Oversikt

Når vi tenker på Svalbards dyreliv går tankene hos mange først til de store, pelskledde dyrene som reinsdyr og rev eller de marine pattedyrene som blant annet inkluderer isbjørn, hvalross og sel, eller tankene går muligens til de godt synlige (og ofte svært høylytte) sjøfuglene. Selv om det kun finnes tre terrestrielle pattedyr på Svalbard og kun 28 fuglearter som på jevnlig basis benytter øygruppa som yngleområde, finnes det over 1,100 terrestrielle og ferskvanns arter av evertebrater. Dette tallet er kun en begynnelse og det sanne tallet er mest sannsynlig større siden det kun er faunaen på vestkysten, hovedsakelig i Isfjorden og Kongsfjorden, som har blitt studerte i detalj. Uansett så er evertebrater små og ofte trengs det spesielt utstyr for å samle og observere dem og det er av den grunn enkelt å overse mangfoldet som finnes.

Hva er en evertebrat? Evertebrat er en generell betegnelse som dekker alle dyr som mangler ryggrad og inkluderer dermed alt fra encellede amøber til insekter og makk.

Evertebrater som lever i jorden inkluderer harde og myke midd samt collembola (spretthaler). Fra en jordprøve fra Bjørndalen juni 2009.

Svalbards fauna

The areas of Svalbard where the invertebrate fauna has been studied indicated by red ovals.

Forskning på artsdiversiteten på insekter, midd og spretthalemidd er et sterkt tema hos avdelingen for arktisk biologi på UNIS så hvis noe uvanlig av insekter skulle bli oppdaget er dette av stor interesse og all rapportering vil bli forsøkt identifisert og det vil bli utgitt informasjon på alle evertebrater som samles.

Rapporter dine observasjoner

Vennligst rapporter om oppdagelser av uvanlige insekter. Inkluder detaljer om dyret, sted og tid. Individer som fanges kan bli sendt til:


Dr. Steve Coulson,
Department of Arctic Biology,
UNIS,
PB. 156,
9171 Longyearbyen.

Email: steve.coulson<at>unis.no
Tel: + 47 79 02 33 34.

Jeg vil forsøke å svare på spørsmål om observasjoner og gi informasjon om alle dyr som sendes til meg.