menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Hvor kan man finne dem?

Man kan finne invertebrater nesten hvor som helst på Svalbard. De kan sees flyvende, under steiner, i jorden, krypende på vegetasjonen, i bekker og tjern og til og med på isbreenes overflate. Imidlertid er de mer vanlige der det finnes godt jorddekke og vegetasjon og de er og mer vanlige på vestkysten, som er varmere. Siden de er små er de ofte mindre synlige og det kreves som regel litt innsats for å kunne observere dem. Likevel er de der da ofte i store antall. Deler av Colesdalen kan huse opptil 800 000 individer av en spretthaleart for hver kvadratmeter.

Organisk jord på Svalbard er som regel i et ekstremt tynt lag, ofte under 10 centimeter i tykkelse. Likevel kan dyrene finnes i store tettheter. Lynghei vegetasjon på tundraen har ofte det dypeste organiske jordlaget og dermed det største antallet jord-levende dyr. Det kan være opp til 40 000 spretthaler og 10 000 midd per kvadratmeter i slike områder. I tillegg til midd og spretthaler, finnes også mange forskjellige små ormer, både rundormer og kvitormer- små hvite ormer som varierer mellom noen få millimeter til et par centmeter i lengde.

Selv om polar semi-ørken vegetasjon ser ut til å være gold, kan den ofte huse ekstremt store tettheter med jord-levene dyr. Tettheter opp til 250 000 spretthaler per kvadratmeter blir ofte funnet. Dette kan være fordi jordlaget er tynnere og den åpne og frie dreneringen av jordlaget gjør at jordtemperaturen om sommeren kan bli mye høyere enn i tundra (lynghei), og nærme seg 30?C.

Jord-levende dyr spiser for det meste dødt organisk materiale som sopp, bakterier, og hverandre. Siden de fleste trenger en eller annen form for jord å leve i, finnes de som regel der det er planter og organisk jord. Planter på Svalbard har ekstremt begrenset tilgang på næringsstoffer. Effekten ved å tilsette næring er synlig flekkvis der et reinsdyrkadaver har ligget noen år, plantene er mye grønnere, og bladene mye større enn vanlig. Greening of willow (Salix sp.) where a reindeer carcass lay.


Fuglefjell

Effekten av næringstilførsel på vegetasjonen er også spesielt synlig under fuglefjell, hvor næringsstoffer fra fugleavføring fører til tydelig plantevekst.

Fuglefjellet, Grumont.  Notice the greening of the vegetation under the white birdcliffs.14th July Glacier birdcliffs.  As with the Grumont cliffs the evidence of nutrientes from the birdcliffs is clear.

Et mer begrenset tilfelle er ”jo-hauger ”, disse blir utviklet over flere generasjoner på steder der SKUA har sittet og speidet etter passerende sjøfugl de kan angripe. Avføringen til de ventende fuglene gjør det mulig for mosen å kunne gro bedere og høyere. Dette gir igjen et høyere og bedre utkikspunkt for fuglene og dermed en sluttet syklus. På østkysten av Svalbard har slike ”jo-hauger” blitt datert til å være flere tusen år gamle. Skua mound close to Ny-Ålesund, Kongsfjord. María Luisa Ávila Jiménez using a pooter to collect Collembola from the surface of the moss.

Ferskvann

Bekker og tjern/ dammer utgjør også et habitat for forskjellige dyr, for eksempel Crustacea (krepsdyr) som tusenbenkreps eller skjoldkreps (Lepidurus arcticus) og vannlopper, Daphnia arter, men også larver av den ikke-bitende midden chironomid/fjærmygg.Chironomid, non-biting midge, larvae in stream close to Hornsund.

 


Fuglerreder

Fuglereder utgjør også et potensielt habitat. Flere studier fra Svalbard har vist at innsekt og middfaunaen kan være litt uvanlig. Noen arter på Svalbard er kun kjent fra fuglereder.and what invertebrates are in the glaucous gull nest?Gry Gasbjerg Investigating the invertebrate nest fauna of an eider duck nest, Storholmen, Kongsfjord.

Hvalbein

Et annet uvanlig miljø er rundt hvalbein langs kystlinjen. I noen områder kan næringsstoffer som lekker ut fra disse beinene gi nok gjødsel til plantene, noe som gir en akkumulering av organisk jord og et spesielt habitat for de jordlevende dyrene. Whale bones on the raised beach at Kinnvika, Nordaustlandet.Whale bones with surrounding vegetation.  Raised beach at Kinnvika, Nordaustlandet. August 2007.