menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Velkommen til S.P.I.D.E.R.

(Svalbard Pictographic Invertebrate Database and Educational Resource)

Her finner du en informasjonskilde om den terrestriske og ferskvannsvirvelløse faunaen på Svalbard. Hva er en "virvelløs"? Virvelløse dyr er en generell betegnelse for alle dyr uten ryggrad, for eksempel insekter, edderkopper og ormer.

Det er registrert 1100 arter av virvelløse dyr fra øygruppen, inkludert 230 insektarter og 19 edderkopparter, men de er ofte vanskelig å observere. Målet med denne nettsiden er å gi informasjon om denne gruppen av dyr, for eksempel, hva er her? Hvordan kom den hit, og hvordan overlever den her?

Noen fakta om insekter

95% av dyreartene er virvelløse dyr. Omtrent 1 million arter av virvelløse dyr har fått navn ennå "bare" 40 000 er virveldyr.

Det er rundt 925 000 insektarter som er kjent i verden.

40.000 midd har blitt navngitt.

38% av alle insektarter er biller.

Over 225 millioner år gammel. To stafylinidbiller forekommer på Svalbard. Denne billefamilien utviklet seg for 225 millioner år siden, eller, på en annen måte, 160 millioner år før Tyranosaurus rex døde ut.

Hovedgrupper av insekter på Svalbard

Det er over 1100 arter av terrestriske eller ferskvannsvirvelløse kjente fra Svalbard. Og dette er bare en start. Det sanne antallet vil sannsynligvis være større ettersom bare faunaen på vestkysten, først og fremst fra Isfjord og Kongsfjord, er studert i noen detaljgrad. Siden de fleste virvelløse dyr er små og ofte krever spesialisert utstyr for å samle og observere, er det imidlertid lett å overse dette mangfoldet.

S.P.I.D.E.R. prosjektet

Steve Coulson
Steve Coulson

This is an ongoing project and the site will be continually developed. It is hoped this pages will be of interest to both locals and visiters to Svalbard.

Project Manager Steve Coulson is working at the Swedish Species Information Centre (ArtDatabanken) at the Swedish University of Agriculture (SLU) as a project manager for Artportalen (Swedish Species Observation System, www.artportalen.se) and can be contacted at stephen.coulson@slu.se.