menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Fallgruvefeller

Pitfall traps in Kongsfjord.  The first trap has been pulled out by an Arctic skua.For insektsgrupper som er aktive på (jord)overflaten er fallgruver ofte overraskende effektive. Plastkopper blir begravd slik at kanten er på høyde med jordoverflaten, og som er fylt med vann og litt vaskemiddel. Dyr som edderkopper og spretthaler som løper rundt vil falle ned i slike kopper og bli fanget.