menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Er de farlige?

Det finnes kun en farlig invertebrat på Svalbard, og det er bendelormen Echinococcus mulitilocularis, som blir funnet i sammenheng med rever og østmarkmus rundt den nedlagte russiske gruven Grumant. En infeksjon av denne parasitten kan føre til alvorlig og dødelig sykdom. Imidlertid blir denne parasitten funnet over store områder i Europa og Nord-Amerika, og selv om personlig hygiene ved besøk til Grumant er viktig, er det veldig små sjanser for å bli infisert.

Myggen er en større plageånd. Det finnes en myggart på Svalbard, Aedes nigripes. Denne arten har en bred utbredelse i Arktis som inkluderer Grønland og det nordlige Canada. På Svalbard blir den funnet i spesielt store tettheter på Kapp Thordsen, Brucebyen og til og med i Adventdalen. Selv om den er sjelden i Ny-Ålesund, kan den bli et problem på Blomstrandhalvøya. Det er ikke trodd at myggen på Svalbard sprer menneskelige sykdommer.