menu
Svalbard. Pictographic. Invertebrate. Database and. Educational. Resource.

Aspirator - de suges opp

Denne fellen er entomologens standardverktøy. Grunnkonseptet er at invertebratene blir sugd inn i oppbevaringsdelen. Det er tre typer som er vanlig tilgjengelige avhengig av hvilket substrat invertebratene skal samles fra. De virker enden ved å suge med munnen, er elektriske eller med en liten håndpumpe. De fleste opereres med munnen. Fordelen med dette er enkeltheten og finkontrollen men har over innsugingen. Imidlertid er det ikke tilrådelig å bruke denne varianten når man samler insekter fra substrater som fuglereder, siden ubehagelig småmaterie kan komme gjennom systemet og ende opp i munnen til entomologen. Alle entomologer er familiære med ”pooters-mouth”, tørr munn forårsaket av støv som samles i munnen etter en lang suksessfull dag med mye bruk av sugefellen. Det er også registrert en uheldig entomolog som opplevde klekkende egg av spretthaler og biller i nesen etter å ha sugd opp disse ved et uhell. For helsefarlige/ skadelige substrater anbefales det å bruke den elektriske eller pumpevarianten, kjøpt eller hjemmelaget.


Mouth operated pooter (aspirator)Malu pooting Collembola (springtails) from a piece of wood, Colesdalen, 2009.Electric pooterVenturi-effect pooterPooting in the rain. María Luisa Ávila Jiménez on Nordaustlandet, August 2007