Hvordan fanger du de?

Det er mange måter å fange invertebrater på. Siden det finnes en stor mengde forskjellige typer invertebrater er ingen metode perfekt, men forskjellige teknikker må brukes for å oppnå et mest mulig riktig bilde av den invertebrate faunaen. De vanligste metodene på Svalbard er:

 

1) Net

2) Pitfall trap

3) Water trap

4) Sticky trap

5) Malaise trap

6) Pooter

7) Soil extractions