Typical Svalbard invertebrates, springtails, sawfly, tadpole shrimp and mite
Photo © Steve Coulson and Bjørn Erik Sandbakk

Noen fakta om insekter

95 % av alle dyrearter er invertebrater. Omkring 1 million invertebrater har fått navn, til sammenlikning er det ”kun” 40 000 vertebrater.

Det er cirka 925 000 kjente insektarter i verden.

40 000 middarter er navngitt.

38 % av alle insektarter er biller.

Over 225 millioner år gammel. To biller av typen kortvinger finnes på Svalbard. Denne billefamilien utviklet seg for over 225 millioner år siden, eller sagt på en annen måte 160 millioner år FØR Tyranosaurus rex døde ut.

Velkommen til S.P.I.D.E.R.

Her vil du finne en informasjonskilde til faunaen for terrestrielle og ferskvannsinvertebrater på Svalbard. Hva er en 'invertebrat'? Invertebrater er en felles betegnelese for virvelløse eller ryggradsløse dyr. Insekter, edderkopper og børstemark tilhører denne gruppen. Selv om det er registrert cirka 1100 arter på øygruppen, der iblant 230 insektarter og 19 edderkopparter, er anerkjennelsen for denne faunaen begrenset. SPIDER vil inneholde en detaljert beskrivelse av den invertebrate faunaen på Svalbard. Innenfor disse områdene vil du finne informasjon om en rekke temaer.

Collembola <em>(Megaphorura arctica)</em> in a rock crack.

S.P.I.D.E.R.-prosjektet.

Den norske versjonen av SPIDER er under utvikling, og vil bli ferdigstilt så snart som mulig. En oppdatert versjon av SPIDER er tilgjengelig på engelsk. Vi håper at disse sidene vil bli av interesse både for lokale og besøkende til Svalbard.

Examples of Invertebrates on Svalbard.
Examples of Invertebrates on Svalbard.